Wat is EMDR?

EMDR is vanaf 1987 ontwikkeld door een Amerikaanse psychologe, dr. Francine Shapiro. Zij ontdekte toen door toeval uit eigen ervaring dat door bepaalde oogbewegingen de lading van een traumatische stressvolle herinnering afneemt.

Sindsdien heeft zij een protocol ontwikkeld dat optimaal gebruik maakt van dit fenomeen. Inmiddels hebben tienduizenden psychologen over de hele wereld zich geschoold in de toepassing van dit protocol en is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de werking ervan (zie (History of EMDR).

Verloop van een sessie
De behandeling start met het globaal bespreken van herinneringen en hun bijbehorende emotionele lading. Vervolgens vindt stimulatie van de hersenen plaats door het met de ogen volgen van vingerbewegingen van de therapeut, door tikjes op de knieën of door het horen van tikjes d.m.v. een koptelefoon.
Tussen de verschillende reeksen van bewegingen of tikjes stel ik een vraag waar u kort antwoord op geeft. U hoeft niet uitgebreid te vertellen over schokkende of traumatische gebeurtenissen.
Ik volg hierbij het eerder genoemde protocol van dr. Shapiro

Wat de exacte werking is van EMDR is nog steeds niet bekend. Waarschijnlijk vind er tijdens een EMDR-behandeling verwerking van emoties plaats op een manier die te vergelijken is met de REM-slaap(de fase van de slaapcyclus waarin wij dromen).