ADHD coaching

Er is ADHD bij u vastgesteld: wat nu?

** BELANGRIJK: Een PGB aanvragen voor vergoeding van ADHD-coaching is op dit moment niet meer mogelijk.

Als bij u is vastgesteld dat u ADHD of ADD heeft, dan is het waarschijnlijk zo, dat u op dit moment behandeld wordt door een psychiater of psycholoog. De psycholoog kan u therapie aanbieden, de psychiater kan u zowel therapie aanbieden als medicatie voorschrijven.
ADHD-coaching is een goede aanvulling op deze behandeling. Ook als u op dit moment door geen enkele hulpverlener begeleid wordt, kunt zich aanmelden voor coaching.

Een coach kan u helpen bij het omgaan met praktische zaken waarmee u in het leven van alledag geconfronteerd wordt, zoals:

   • het aanbrengen van structuur in uw dagindeling
   • het bijhouden van uw administratie
   • het op orde houden van uw huis en
   • het omgaan met geld

U kunt tevens ondersteuning krijgen bij het omgaan met meer diepgaande onderwerpen zoals het opbouwen en onderhouden van sociale contacten en relaties, beroepskeuze en het vinden en behouden van werk.

Voorwaarden
Een ADHD-coachingstraject kan starten als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

   • De diagnose ADHD/ADD is vastgesteld door een GZ-psycholoog of psychiater.
   • Er is geen sprake van omvangrijke secundaire problematiek in de zin van ernstige psychopathologie en/of ernstige verslavingsproblematiek.
   • Reeds betrokken hulpverleners zijn akkoord met inzet van ADHD-coaching.

*Indien u op dit moment nog niet zeker weet of u ADHD/ADD heeft en/of u weet niet hoe u ervoor kunt zorgen dat dit vastgesteld wordt, neemt u dan gerust contact met mij op. Ik kan u doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater die een diagnose bij u kan stellen.