Herma Swijtink

Ik heb in 1998 mijn studie Psychologie afgerond aan de Radboud-universiteit in Nijmegen, met als specialisatie Arbeid & Organisatie.
Sindsdien heb ik binnen diverse organisaties en als zelfstandig werkend psycholoog omvangrijke deskundigheid opgebouwd als coach, counselor, trainer en arbeidsbemiddelaar.

Mijn interesse heeft zich gedurende mijn werkzaamheden verlegd naar persoonlijke ontwikkeling en welzijn, en ik heb mij hier dan ook gaandeweg in bijgeschoold door het volgen van cursussen en door literatuurstudie. Daarnaast woon ik regelmatig symposia en congressen bij waardoor ik op de hoogte blijf van recente ontwikkelingen binnen mijn vakgebied, en daar aan grenzend. Verder heb ik veel trainingen gevolgd in verschillende meditatie- en ontspanningstechnieken bij diverse leraren in binnen- en buitenland.

Ik sta altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden met andere professionals die ontwikkelings- en oplossingsgericht werken.
Ik ben analytisch en down to earth, maar heb tevens oog voor aspecten als zingeving en spiritualiteit. Verder leg ik graag de nadruk op ontwikkelingsmogelijkheden en zoek graag samen met mijn cliënt naar oplossingen voor eventuele belemmeringen, afgestemd op zijn/haar voorkeuren en persoonlijkheid.

Ik ben aangesloten bij:

      • NIP -Nederlands Instituut voor Psychologen

Registraties:

Er wordt zorgvuldig met uw gegevens omgegaan. Ik vraag altijd eerst toestemming aan u voor het delen van gegevens met instanties of andere zorg- en dienstverleners.

Indien u een klacht heeft over mijn zorg- of dienstverlening, dan kunt u zich wenden tot het NIP.

Vanzelfsprekend hoop ik dat u tevreden bent over de geleverde zorg- of dienstverlening. Indien u suggesties hebt voor verbetering dan verneem ik dat graag. Positieve feedback wordt overigens ook gewaardeerd.

View Herma Swijtink's profile on LinkedIn