Herma Swijtink

Ik heb in 1998 mijn studie Psychologie afgerond aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen, met als specialisatie Arbeid & Organisatie.
Sindsdien heb ik binnen diverse organisaties en als zelfstandig werkend psycholoog omvangrijke deskundigheid opgebouwd als coach, counseler, trainer en arbeidsbemiddelaar.

Mijn interesse heeft zich gedurende mijn werkzaamheden verlegd naar persoonlijke ontwikkeling en welzijn, en ik heb mij hier dan ook gaandeweg in bijgeschoold door het volgen van cursussen en door veel literatuurstudie. Daarnaast woon ik regelmatig symposia en congressen bij waardoor ik op de hoogte blijf van recente ontwikkelingen binnen mijn vakgebied, en daar aan grenzend. Verder heb ik veel trainingen gevolgd in verschillende meditatie- en ontspanningstechnieken bij diverse leraren in binnen- en buitenland.

Om optimaal aan de behoefte van opdrachtgevers en cliënten te kunnen voldoen werk ik samen met collega’s uit diverse andere disciplines, waaronder haptotherapeuten en collega-coaches. Ik sta altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden met andere professionals die ontwikkelings- en oplossingsgericht werken.
Ik ben analytisch en down to earth, maar heb tevens oog voor aspecten als zingeving en spiritualiteit. Verder leg ik graag de nadruk op ontwikkelingsmogelijkheden en zoek graag samen met mijn cliënt naar oplossingen voor eventuele belemmeringen, afgestemd op zijn/haar voorkeuren en persoonlijkheid.

Ik ben aangesloten bij:

   • NFG -Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
   • RBCZ -Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
   • NIP -Nederlands Instituut voor Psychologen
   • Stichting ADHD Netwerk -Stichting ADHD Netwerk

Registraties:

Bovenstaande registraties garanderen dat u professionele, hoogkwalitatieve zorg en advies krijgt, dat uw zorgverlener deskundig is, en dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. Uw zorgverlener/adviseur voldoet altijd aan de opleidings-, nascholings- en intervisie-eisen, aan de gedragscode, en vraagt altijd eerst toestemming aan u voor het delen van gegevens met instanties of andere zorgverleners.

Mocht u toch ontevreden zijn over psychosociale zorg, of een klacht hebben m.b.t. het hanteren van uw gegevens of de gedragscode, dan kunt u zich wenden tot de NFG of het RBCZ. Zij zullen u in eerste instantie terugverwijzen naar de zorgverlener, met de intentie om tot een oplossing tussen zorgverlener en cliënt te komen. Het heeft dan ook de voorkeur om, indien u een klacht hebt, zich eerst direct te wenden tot de zorgverlener. Mocht dit niet tot voldoende resultaat leiden, dan kunt u een verzoek indienen tot een tuchtrechtelijke procedure.

Indien u een klacht heeft over arbeids- en organisatiepsychologische dienstverlening, dan kunt u zich wenden tot het NIP. Zij volgen dezelfde procedure als voornoemde beroepsverenigingen.

Vanzelfsprekend hoop ik dat u tevreden bent over de geleverde zorg. Indien u suggesties hebt voor verbetering dan verneem ik dat graag. Positieve feedback wordt overigens ook gewaardeerd.

View Herma Swijtink's profile on LinkedIn