ADHD: vorm van de begeleiding

Wekelijkse coachgesprekken, eventueel aangevuld met meer frequent telefonisch- of mailcontact. Indien nodig vergezel ik u tijdens gesprekken met bijv. werkgever, uitkeringsinstantie of verzekeringsarts.
Ik werk vanuit een contextgerichte benadering. Dit betekent dat ik tijdens de intakefase samen met u knelpunten en prioriteiten vaststel op alle levensgebieden (werk, gezin, vrije tijd, gezondheid, financien, sociaal netwerk en religie/spiritualiteit).
Dit klinkt wellicht omvangrijk, maar in de praktijk blijkt dat dit een goede en efficiente methode is om uw leven in kaart te brengen waarna u gestructureerd en stapsgewijs positieve veranderingen kunt aanbrengen in uw leven.

Tijdens de contactmomenten wordt er zowel gewerkt aan oplossingen voor praktische problemen (bijv. administratie, huishouden e.d.) als aan het verdiepen van zelfinzicht en aanleren van nieuw (denk-)gedrag.

Vorm:

  • wekelijkse coachgesprekken in de thuissituatie of elders eventueel gecombineerd met;
  • praktische ondersteuning in de vorm van administratieve ondersteuning, ordenen van het huishouden, structureren van de dag, beroepskeuze, sollicitatiebegeleiding, begeleiding bij gesprekken met instanties etc.