Burnout-coaching

Burnout-coaching

Vaak wordt burnout geassocieerd met overbelasting in de werksituatie, door teveel werk of door omstandigheden in de organisatie. Dit hoeft echter niet de oorzaak te zijn van burnout. Ook een opeenstapeling van gebeurtenissen uit het verleden in combinatie met privé- en werkomstandigheden kan leiden tot burnoutverschijnselen. Deze kunnen zich uiten in elke situatie, zowel thuis als op het werk.

Als u op dit moment een burnout heeft, dan heeft u waarschijnlijk in eerste instantie behoefte om zaken op een rijtje te zetten en overzicht te creëren. Daarnaast bent u waarschijnlijk op zoek naar handvatten, en wilt u graag weten wat u zelf kunt doen (en laten) om uw herstel te bespoedigen, en terugval te voorkomen.

Om u hierbij goed te kunnen ondersteunen maak ik eerst samen met u een grondige analyse van de oorzaken.  Elke burnout-situatie is uniek, zowel wat betreft aanleiding als verloop, daarom hecht ik groot belang aan maatwerk.
De analyse levert altijd aanknopingspunten op waarmee wij verder kunnen werken. Dit kunnen heel praktische zaken zijn, maar ook overtuigingen, gewoontes, onbewuste gedragspatronen e.d.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kan ik u ondersteunen bij:

 • het werken aan uw herstel;
  • voldoende, goed, en op tijd slapen
  • gedoseerd inspannen
  • gedoseerd rusten
  • meer tijd vrijmaken voor energiegevende contacten en activiteiten
  • minder tijd besteden aan energievretende contacten en activiteiten
  • etc.
 • het oplossen van stresserende factoren op het werk of in uw privé-situatie
  • werk- en/of thuissituatie anders organiseren
  • duidelijke afspraken maken
  • werkplek anders inrichten
  • aanpassen/veranderen van functie
  • hulp inschakelen
  • taken delegeren, zowel in de werksituatie als privé
  • frustraties uitspreken en oplossen
  • etc.
 • het verkrijgen van inzicht in uw eigen gedrag
  • wanneer zorg ik niet goed voor mezelf? Wanneer wel?
  • op welke wijze streef ik mijn belangen en behoeftes na?
  • hoe duidelijk ben ik?
  • respecteer ik de signalen van mijn lichaam?
  • welke overtuigingen hanteer ik? Dienen deze mij?
  • bepaal ik zelf mijn grenzen?
  • etc.
 • het aanleren van nieuw gedrag en nieuwe gewoontes
  • adequaat communiceren
  • assertiviteit
  • rustmomenten instellen en respecteren
  • ‘nee’ zeggen
  • om hulp vragen
  • eigen emotionele en fysieke signalen signaleren, honoreren en opvolgen
  • inplannen van rust
  • actief ontspannen, d.m.v. bijv. meditatie, yoga, sport etc.
  • etc.

Tijdens een begeleidingstraject is goede samenwerking tussen alle betrokken partijen belangrijk. Hierbij is heldere communicatie en nauwkeurige verslaglegging doorslaggevend. Daarom maak ik bij de start van het traject duidelijke afspraken met u, maar ook, indien u werkt, met de bedrijfsarts, leidinggevende en personeelszaken. Hierbij worden taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden afgebakend en rapportage- en overlegmomenten vastgesteld.

Indien u dit op prijs stelt vergezel ik u bij gesprekken met betrokken partijen, om u te ondersteunen bij het verslag doen van de voortgang van het traject en bij het nemen van beslissingen omtrent moment van werkhervatting, opbouw van uren e.d. Indien van toepassing kan ik u tevens vergezellen bij uw bezoek aan een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van uw uitkerende instantie.

De begeleiding vindt vorm in gesprekken van ong. een uur.

Sommige onderwerpen komen beter tot hun recht tijdens een wandeling in de buitenlucht. Daarom zal ik soms voorstellen om, als het weer het toelaat, het gesprek buiten plaats te laten vinden, al wandelend, in een nabijgelegen park, op de Brunssummerheide of een locatie naar uw keuze.

Wandelend praten biedt de gelegenheid om op een aanschouwelijke manier te oefenen met grenzen stellen, energie doseren, tempo bepalen en rustmomenten inbouwen. Het geeft (letterlijk) een ander perspectief dan tegenover iemand zitten, en heeft als extra voordeel dat u even wat tijd bewegend doorbrengt in de buitenlucht en in een groene omgeving. Het enige wat u nodig heeft is een paar gemakkelijk zittende schoenen.
Mocht u er de voorkeur aan geven om binnen te blijven, of fysiek niet in staat zijn om te wandelen dan is dit uiteraard geen enkel probleem.