Praktische informatie

Het aantal benodigde sessies variëert, afhankelijk van uw hulpvraag. Voor bijvoorbeeld het behandelen van examenvrees zijn 1 a 2 sessies meestal al voldoende. Voor het behandelen van complexe klachtenpatronen en meervoudige trauma’s zijn meerdere sessies nodig. Deze sessies zullen over het algemeen om de 2 weken plaats vinden.

Een sessie duurt 1 tot 1,5 uur. Tijdens de eerste sessie krijgt u uitleg over de procedure en eventuele na-effecten. De sessies zijn vaak inspannend, het is dan ook aan te raden tijd vrij te plannen na de sessies.
Vaak kan de behandeling al direct starten. Indien het een complexe en meervoudige hulpvraag betreft start de daadwerkelijke behandeling in de tweede sessie.

  • de wachttijd voor een intakegesprek bedraagt maximaal 3 werkdagen.
  • het verdient de voorkeur om, als er meerdere sessies nodig zijn, de sessies zo in te plannen dat deze in een aaneengesloten periode plaats kunnen vinden (dus niet onderbroken door vakanties e.d.)
  • afhankelijk van uw aanvullende verzekering wordt de behandeling door ziektekostenverzekeraars vergoed vanuit de module “Alternatieve Geneeswijzen”. Informeert u zich over de dagvergoeding vanuit deze module voor behandelingen met de code “24504  Behandeling overige psychosociale therapie” en vermeld daarbij mijn AGB-code (zie Herma Swijtink)
    NB: Mijn behandelingen vallen niet onder het eigen risico, waardoor u NIET eerst 375,- hoeft te betalen om aanspraak te kunnen maken op (gedeeltelijke) vergoeding

Wilt u een afspraak maken of heeft u behoefte aan meer informatie? Neemt u dan contact op, ik sta u graag te woord.

Kosten: Є 69,50 per sessie.