Persoons Gebonden Budget (PGB)

Dit is een geldbedrag dat u toegewezen krijgt door het zorgkantoor in uw regio. U kunt zelf beslissen hoe u dit budget wilt besteden, waarbij wel achteraf verantwoording moet afleggen over hoe u dit bedrag besteed hebt.

U kunt met dit budget zorg inkopen, denk bijvoorbeeld aan thuiszorg, maar ook begeleiding/coaching. U kiest hierbij zelf uw zorgverlener of coach.

Indien u in aanmerking komt voor een PGB, dan kan ik deze voor u aanvragen. Ook kan ik u helpen met uw administratie of ervoor zorgen dat deze uitgevoerd wordt door de Sociale Verzekerings Bank.

Het is aan te raden als voorbereiding van de aanvraag de websites te bekijken van Per Saldo , de vereniging van budgethouders, en de website van de Sociale Verzekeringsbank .

Indien u ondersteuning nodig heeft bij het maken van de eerste stap, aarzelt u dan niet contact met mij op te nemen!

NB Voor welke begeleider u ook kiest: wees waakzaam voor bureau´s die zich aanbieden als bemiddelaar of die zelf begeleiding aanbieden en daarbij het beheer van uw budget overnemen; vaak verliest u hierdoor het overzicht over de besteding van uw budget en krijgt u niet de zorg waar u recht op heeft!

Houdt u hoe dan ook rekening met een wachttijd van minimaal 2 maanden, voordat uw aanvraag is goedgekeurd. bij uitzondering kan uw aanvraag met spoed behandeld worden; er moet dan wel sprake zijn van een acute crisissituatie.