Reïntegratie

Voor het begeleiden van werkzoekenden naar werk maak ik gebruik van verschillende methodieken die ik op gestructureerde wijze inzet.
Afhankelijk van opleidingsniveau, beperkingen en mogelijkheden, voor- en afkeuren wordt vastgesteld welke vorm het meest passend is.

Globaal ziet een reïntegratietraject er als volgt uit:

 • intakegesprek
 • gezamenlijk opstellen van plan van aanpak
 • inventarisatie van wensen
 • in kaart brengen van mogelijkheden: werkervaring en overige vaardigheden,kennis en eigenschappen
 • vaststellen van sollicitatievaardigheden en het bijspijkeren daarvan, bijv.:

  – verbeteren CV en brieven
  – gesprekstraining
  – telefoontraining

 • verkennen en benaderen van de arbeidsmarkt, afhankelijk van zoekberoep:
  – jobsearch
  – netwerkinventarisatie
  – open solliciteren
  – inschrijven W&S-bureaus
  – leren solliciteren via internet etc.

De energie, tijd en aandacht die het kost om te reïntegreren wordt vaak onderschat. Uw coach zorgt er voor dat deze investeringen goed benut worden, zij ondersteunt u bij tegenslagen en zorgt ervoor dat u gemotiveerd blijft.