Verzuimbegeleiding: visie

Verzuim ontstaat in het merendeel van de gevallen door een samenspel tussen verschillende factoren. Het is van belang om zo vroeg mogelijk in het traject vast te stellen welke factoren een rol gespeeld hebben en wellicht nog steeds spelen bij het ontstaan van het verzuim.

Bij elke intake wordt door mij een totaalbeeld vastgesteld van de situatie van de werknemer door het inventariseren van zijn psychische conditie, lichamelijke conditie, leefgewoonten, privé-omstandigheden en financiële situatie.

Aan de hand van de uitkomsten stel ik een plan van aanpak waarbij het uitgangspunt is: zo spoedig mogelijke terugkeer op de werkvloer met minimaal risico op hernieuwde uitval. Mijn aanbod bestaat uit zowel acute ondersteuning als het stimuleren van structurele gedragsverandering, waardoor ook op langere termijn positieve effecten te zien zijn. Hierbij kan gedacht worden aan een structurele toename van:

  • weerbaarheid
  • adequate stresshantering
  • arbeidssatisfactie
  • productiviteit
  • positieve bijdrage aan team en organisatie als geheel