ZZP starter

Het starten en voeren van een eenmanszaak brengt een specifieke vraag met zich mee, nl.: “Ben ik de juiste persoon om solistisch te werken?” Alhoewel veel ZZP-ers samenwerken met anderen en deel uitmaken van een netwerk, bestaat het overgrote deel van een werkweek van een ZZP-er uit het alleen uitvoeren van werkzaamheden. Om dit langdurig succesvol te kunnen doen zijn een aantal randvoorwaarden en eigenschappen nodig. Ik inventariseer graag samen met u of deze aanwezig zijn en welke oplossingen er eventueel mogelijk zijn.

Als u vervolgens hebt besloten om een eigen onderneming te starten, zijn er een wellicht nog een aantal vragen die u zichzelf stelt, zoals:

  • Welke kennis en vaardigheden heb ik nodig om te kunnen starten?
  • Welke stap dien ik als eerste te zetten?
  • Hoe kom ik aan klanten?
  • Hoe financier ik mijn investeringen?
  • Hoe start ik vanuit een uitkeringssituatie?
  • Hoe zet ik mijn administratie op?
  • Hoe maak ik een offerte?
  • Welk tarief hanteer ik?

Ik kan u begeleiden bij het opstellen van een ondernemingsplan waarbij veel van bovenstaande en andere vragen beantwoord worden, en samen met u vaststellen of de doelstelling van uw onderneming realistisch is.
De begeleiding verloopt volgens een globaal stappenplan, waardoor het voor u overzichtelijk is welke stappen u kunt zetten om goed voorbereid te kunnen starten met uw onderneming.
Het starten van een eigen zaak is niet ingewikkeld, maar bestaat uit veel kleine stapjes waarbij de juiste volgorde van belang is.
Als u uw motivatie, concept en financiering al helder hebt is het in principe mogelijk om binnen enkele weken te starten. Over het algemeen nemen de voorbereidingen enkele maanden in beslag, met name als u nog geen duidelijk vastomlijnd plan heeft, de financiering nog moet regelen of nog niet zeker weet of u geschikt bent voor het ondernemerschap.